OECD Fórum, From a Pre-digital to a Digital Economy, Párizs, 2016. május 31.

Melyek a digitalizáció társadalmi és gazdasági hatásai? A kormányoknak milyen mértékben kell beavatkozniuk a digitalizálódás folyamatába? Többek között ezeket a digitalizációval összefüggő, az ember-gép kapcsolatát is érintő kérdéseket vitatták meg a From a Pre-digital to a Digital Economy panelbeszélgetés során.

Fotó: Herve Cortinat, OECD (A panelbeszélgetés résztvevői: Jacques Bughin, Andrés Gómez-Lobo, Sang Woo Kim, Axelle Lemaire, Geoff Mulgan)

Andrew Wyckoff, az OECD Tudományos, Technológiai és Innovációs Igazgatóságának vezetője előadásában két fontosabb fordulópontot emelt ki, melyek következtében a digitalizáció kiemelt figyelmet kapott az OECD munkájában: a nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkező felhasználók száma átlépte a 75%-ot az OECD országokban; valamint az okostelefonok eladásának mértéke meghaladta a hagyományos telefonok értékesítését.

A digitális átalakulást körüljáró vita résztvevői különböző nézőpontból közelítették meg a témakört. A versenyszférát képviselő Jacques Bughin (McKinsey Global Institute), Sang Woo Kim (Samsung Electronics) és Geoff Mulgan (NESTA) a digitalizáció kiaknázatlanságára és az abban rejlő üzleti potenciálra helyezték a hangsúlyt. Hozzászólásaikban rámutattak arra, hogy a digitalizáció megszakító (disruptive) és újrarendező hatásai újabb és újabb üzleti területeket (például ellátási láncokot) hálóznak be és rendeznek át. Meglátásuk szerint ebben a folyamatosan változó és átalakuló üzleti környezetben azok a vállalkozások érvényesülhetnek a leginkább, amelyek rugalmas vállalatirányítási módszerek, úgynevezett "agile" szemléletmód mentén alakítják ki működésüket

A beszélgetésben Andrés Gómez-Lobo (közlekedésért és telekommunikációért felelős chilei miniszter) és Axelle Lemaire (digitális gazdaságért felelős francia államtitkár) az állam digitalizációban betöltött szerepét emelték ki. A digitalitás kérdéskörét érintő szakpolitikák kialakításánál fontosnak ítélték meg az átláthatóság, a biztonság, az adatvédelem, a digitális intimitás és a befogadás szempontjait.

A panelbeszélgetés összegzésként Andrew Wyckoff az OECD mottójának apró módosítását javasolta: "Better policies for better – digital – lives".

Vadkerti Zoltán - Czuczai Attila