OECD Fórum, Talk Together – Financing for Development – What are we missing?, 2030 Agenda: Financing&Partnerships

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó Fenntartható Fejlődési Menetrend (Agenda 2030) megvalósításához az államok, a nemzetközi szervezetek, a magánszféra és a társadalmi szektor együttműködésére van szükség. A célok eléréséhez a fejlődő országokba irányuló fejlesztési forrásoknak a dollármilliárdos nagyságrendről trilliós nagyságrendre kell növekedniük – hangsúlyozta az OECD Fórumon Jorge Moreira da Silva, az OECD Fejlesztési Együttműködési Igazgatóságának vezetője. Az SDG-k megvalósításához a jelenlegi hivatalos fejlesztési támogatások volumenének 15-20-szorosára van szükség. Ugyanakkor az elkövetkező időszakban nemcsak a forrásnövelés a cél, hanem a források megfelelő elosztásának biztosítása is.

Fotó: OECD

A 2015 szeptemberében az ENSZ keretében elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok egy 17 célból és 169 alcélból álló keretrendszert alkotnak, amelyeket az ENSZ tagállamoknak a 2030-ig tartó időszakban politikáik meghatározása során figyelembe kell venniük.

A hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) továbbra is a fejlesztésfinanszírozás meghatározó eleme marad, a fejlődő országokba irányuló külső források 70 %-át jelenti, ugyanakkor az egyéb finanszírozási eszközökhöz viszonyított relatív súlya folyamatosan csökken. Kiemelendő a DAC-on kívüli, feltörekvő országok által nyújtott fejlesztési források, illetve például a Bill és Melinda Gates Alapítvány szerepe. A magánszektor részvétele és a magántőke bevonása elengedhetetlen a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításához, hiszen a fejlődő országokban az üzleti szféra a GDP 60%-át, a tőkeáramlások 80%-át és a munkahelyek 90%-át biztosítja.

Neil Gregory, az International Finance Corporation vezető munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a magánvállalatok fejlődő országokbeli beruházásaihoz elengedhetetlen a piacok vonzóvá tétele a külföldi vállalatok számára, a kiszámítható, stabil politikai környezet, a politikai, gazdasági és egyéb kockázatok csökkentése, az átláthatóság, illetve a helyi viszonyok ismerete.

J. Alexander Thier, az Overseas Development Institute ügyvezető igazgatója ismertette a fejlesztési és humanitárius kérdésekkel foglalkozó think tank által kidolgozott "donor resilience index" koncepcióját. Az index megmutatja, hogy az egyes donorországok fejlesztési forrásai milyen mértékben irányulnak konfliktus sújtotta, illetve magas szegényégi rátával rendelkező országokba, valamint a globális közjavak, illetve a társadalmi szektor és a növekedés finanszírozására.

Douglas Frantz, az OECD főtitkárhelyettese arról számolt be, hogy a Szervezet keretében jelenleg folyamatban van az ODA modernizációja és a vegyes finanszírozásra vonatkozó keretrendszer kidolgozása a magánszektorbeli eszközök mobilizációjának elősegítésére, továbbá az ENSZ Statisztikai Bizottságával közösen zajlik a Teljes Hivatalos Fenntartható Fejlődési Támogatás (TOSSD) koncepciójának véglegesítése.

A panelbeszélgetés résztvevői egyöntetűen amellett foglaltak állást, hogy az SDG-k gyökeres változásokat hozhatnak, finanszírozhatóságuk tekintetében azonban már némi szkepticizmus mutatkozott. Egy biztos: a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításának kulcsát a zsebünkben kell keresnünk. 

Obermayer Anita