Világszerte a diákok 40%-a nem az anyanyelvén tanul

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából megjelent az UNESCO legfrissebb ”Globális Oktatási Monitoring Jelentése”, Párizs, 2016. február 29.

Vajon milyen továbbtanulási és munkaerő-piaci esélye van annak a diáknak, aki – nyelvi problémái miatt - nem érti az órán elhangzottakat? Valószínűleg nagyon csekély. Mégis, az UNESCO Oktatást Mindenkinek programjához tartozó globális monitoring jelentés szerint Földünk tanulóinak 40 százaléka nem az általa beszélt vagy értett nyelven részesül oktatásban. A leginkább veszélyeztetett területek a Szubszaharai Afrikában, továbbá az ázsiai és csendes-óceáni térségben találhatók.

A nemzetközi és regionális tudásfelmérések azt mutatják, hogy kedvezőtlen hatással van az iskolai teljesítményre, ha eltér az otthoni környezetben és az iskolában beszélt nyelv. Sok nyugat-afrikai országban például továbbra is a francia a köznevelés nyelve, ami a kisiskolás gyermekek többségének komoly hátrányt jelent: a családban is franciául beszélő diákoknak 30 százalékkal nagyobb az esélyük egy jó eredmény elérésére, mint az otthon a hivatalostól eltérő nyelvet használó kortársaiknak. Nem jobb a helyzet más régiók esetében sem: Hondurasban (indián őslakosok) vagy Törökországban (kurdok) is 30 százalék körüli ez az arány. A magas jövedelmű országok között is találunk erre példát: 1995 és 2011 között Ausztráliában a nyolcadik osztályos bennszülött tanulók 60 százaléka érte el a matematikai felméréseken a minimális határértéket, ellentétben nem őshonos társaiknál (90%).

Az együttnevelés, az egyéni különbségekre figyelő differenciáló nevelés megvalósítása komplex oktatáspolitikai, szervezeti változásokat igényel. Az UNESCO javaslata, hogy már kisgyermek kortól – kisebbségi vagy kulturális hovatartozástól függetlenül – biztosítani kell a minőségi tanuláshoz szükséges feltételeket. Emellett az etnikailag sokszínű közösségek esetében két- vagy többnyelvű oktatási programokat is be kell vezetni, hogy megkönnyítsék az átmenetet az otthon beszélt és a hivatalos nyelv között. Nagyon fontos a tanárok felkészítése a társadalmi heterogenitás, a kulturális sokféleség kezelésére, a kerettantervek kialakításában és a tankönyvek összeállításában pedig hangsúlyt kell helyezni a befogadó oktatásra és nevelésre.
Hlács András