OECD Globális Fejlesztési Fórum, 2018. április 5.

„A fiataloknak és a nőknek a fenntartható fejlődés középpontjában kell állniuk” – mondta nyitóbeszédében Angel Gurría, az OECD főtitkára. Kiemelte, hogy a világ 7,6 milliárd fős lakosságából több mint 4 milliárd hátrányos helyzetben van az egészségügy, az oktatás, vagy a gazdasági lehetőségek szempontjából csak azért, mert nő, fiatal, vagy mindkettő.

Fotó: OECD

Az OECD 2018. április 5-én rendezte meg ez évi Globális Fejlesztési Fórumát. Az idei Fórum a világ lakosságának 62%-át kitevő nőket és fiatalokat állította középpontba. A konferencia fő témája a nők és fiatalok gazdasági és társadalmi helyzetének előmozdítása, az eddig elért eredmények, illetve a továbbiakban szükséges lépések áttekintése volt.
A főtitkár elmondta, a fejlődő országokban a fiataloknak háromszor nagyobb esélye van a munkanélküliségre, mint a felnőtt korú lakosságnak. A nők világszerte a munkaképes korú népesség felét jelentik, mégis csak 37%-ban járulnak hozzá a világ vagyonához, mert a férfiaknál sokkal nagyobb mértékben dolgoznak alacsony termelékenységű és alacsonyan fizetett szektorokban. A főtitkár hozzátette, ezek az egyenlőtlenségek a gazdasági szektort is hátrányosan érintik. Becslések szerint a nők elleni diszkrimináció évi 12 trillió dollárba kerül a világgazdaságnak. Angel Gurría hangsúlyozta, az eddig elért haladás nem elegendő, további intézkedésekre van szükség, hiszen Afrikában és Dél-Ázsiában a következő évtizedekben fokozatosan növekvő népesség további nyomást jelent majd a munkaerőpiacra. A jelenlegi foglalkoztatási szint fenntartásához világszerte 600 millió új munkahely létrehozására lesz szükség a következő 15 évben. A főtitkár az OECD tevékenységi területéről kiemelte a nemek közötti egyenlőség mérésére szolgáló összetett mérőszámot, a „Social Institutions and Gender Index”-et (SIGI), a Szervezet által készített elemzéseket és szakpolitikai ajánlásokat, valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében végzett munkát.

A vidéki fiatalság létszáma a következő évtizedekben is tovább növekszik majd és komoly kihívásokkal kell szembenéznie a munkaerőpiac és jólét területén. A Fórum résztvevői megvitatták, melyek a fejlődő országokban a fiatalok előtt álló legfőbb kihívások és milyen gazdasági, munkaerőpiaci intézkedésekre van szükség azok kezeléséhez. A szubszaharai Afrika fejlődő országai képviseletében Togo fejlesztésért, fiatalságért és fiatalkori foglalkoztatásért felelős minisztere felhívta a résztvevők figyelmét a paradigmaváltás szükségességére. Véleménye szerint a fejlődés előmozdításához azokra a gazdasági szektorokra kell koncentrálni, – Togo esetében a mezőgazdaságra – amelyek magukban hordozzák a fejlődés lehetőségét. Szükség van a vidéki mezőgazdaság modernizálására, hogy a fiatalok valós megélhetési lehetőséget lássanak a mezőgazdasági foglalkozásokban, ezáltal lemondjanak a városokba vándorlásról. A magánszektor képviseletében a Nestlé mezőgazdaságért felelős vezetője is az elvándorlás és a „agyelszívás” elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozta, hiszen ha a fiatalok tömegei a városokban keresnek jobb megélhetést, vidéken nem marad elég munkaerő a mezőgazdasági termelésre. A szenegáli SOORETUL alapítója a technológiai forradalmasító szerepét emelte ki a nők piacra jutási lehetőségeiben, ezáltal gazdasági szerepvállalásuk erősítésében. A SOORETUL az első olyan digitális platform, amely a Szenegálban, a vidéki női lakosság által előállított mezőgazdasági javak piacra jutását támogatja.A leghátrányosabb helyzetben a törékeny és konfliktusok sújtotta helyzetekben élő nők és fiatalok vannak. Ugyanakkor felmérések bizonyítják, hogy a nők béketeremtési és államépítési folyamatokban való részvétele növeli a béke fenntartásának lehetőségét és hozzájárul a nők jogainak elismeréséhez. Rula Ghani, afganisztáni First Lady megnevezte a hazája előtt álló három fő kihívást a nemek közötti egyenlőség iránti harc területén: az erőszakos és a korrupciós mentalitás megváltozta-tása, valamint a külső segélyektől való függőség megszüntetésre. Pozitív változásként emelte ki az oktatáshoz való hozzáállásának megváltozását az utóbbi évtizedben, amelynek eredményeként a la-kosság ma már szívesen küldi iskolába a gyermekeket. A First Lady hangsúlyozta, hogy a nők jogai mellett a férfiak és fiatalok jogai ugyanolyan fontosak. A Svéd Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (SIDA) igazgatója kiemelte, hogy a svéd hivatalos fejlesztési támogatások 88%-a a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célozza, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy csak a lányokat és a nőket támogatnák. A Global Network of Women Peacebuilders fiatal békenagykövete az oktatás szerepét hangsúlyozta a nők jogainak elismertetése és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében. Meglátása szerint gondolkodás- és mentalitásbeli változás csak akkor érhető el, ha az ezen ismereteket oktató tantárgyakat valamennyi tanuló számára kötelezőként vezetik be az alapfokú oktatásban.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy az előrelépéshez megfelelő szakpolitikák, működőképes végrehajtási és finanszírozási mechanizmusok, valamint folyamatos párbeszéd szükséges. A fejlődő országokbeli sikertörténetekhez elengedhetetlen az állam hatékony működése, a jogszabályok tiszteletben tartása és a politikai akarat.  

Obermayer Anita