Elérhető az UNESCO Vízügyi Információs Hálózati Rendszere

Publikálva: 2017. január 31.

UNESCO, Párizs, 2016. január 31.

A vízellátás ügye minden gazdasági ágazat szempontjából egyaránt alapvető szerepet játszik. Az utóbbi évek mérési adatai szerint ugyanakkor a vízciklus anomáliái megsokszorozódtak, veszélyeztetve a fenntartható vízellátást a Föld növekvő népessége számára. A vízügyi feladatkör szinte minden országban megoszlik a kormányzat különböző szintjei és ágazatai között, a szükséges koordináció híján a felelősök gyakran nem rendelkeznek átfogó képpel ezen erőforrás helyzetéről.

E kettős kihívásra ad választ az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja (IHP) által újonnan kifejlesztett Vízügyi Információs Hálózati Rendszer (WINS), mely a tagországok vízgazdálkodását támogató, mindenki által hozzáférhető webalapú eszköz, egyben a vízellátás és szennyvízkezelés tárgyában elfogadott 6. ENSZ fenntartható fejlődési cél végrehajtását és annak nyomon követését is szolgálja. 

A nyílt forráskódú IHP-WINS platform lehetőséget ad a rendelkezésre álló vízügyi adatok teljes körének földrajzi megjelenítésére és időbeli változásaik nyomon követésére. A jó vízkormányzást támogató értékes új eszköz hasznos segítséget nyújt a döntéshozók és a vízügyi igazgatás számára a vízügyi műveletek kidolgozásában és végrehajtásában. Az IHP-WINS platform emellett a vízügyben érdekeltek teljes köre, így a kormányzati szakértők, civil szervezetek, nemzetközi, regionális és nemzeti szervezetek, állami és magánintézmények illetve a tudomány képviselői számára inkluzív részvételt, interakciós lehetőséget biztosít.

Flavia Schlegel, az UNESCO tudományos területekért felelős főigazgató-helyettese a platformot az UNESCO előremutató hozzájárulásának nevezte, mely az információs forradalom jegyében a fenntartható vízkészletkezeléshez szükséges nagy mennyiségű mérési adatot feldolgozható és könnyen értelmezhető formában bocsátja rendelkezésre. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló technológiai feltételek mellett a politikai akarat és szakértői tudás megléte egyaránt kulcsfontosságú a platform által felkínált lehetőségek kiaknázása érdekében

Szöllősi-Nagy András professzor, az IHP elnöke a platform létrehozását az IHP eddigi legnagyobb gyakorlati eredményének tartja, mely egy fontos pillanatban érkezik a jelen és közeljövő égető szükségleteinek megoldásához. Az olcsó és bőségesen elérhető víz korszakának ugyanis vége szakad, az új korszakban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás prioritássá lép elő. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a platform által nyújtott keret kitöltéséhez az adatok szolgáltatása tekintetében a tagországok aktív együttműködésére számítanak.  

Pálos Gabriella


Menü

Főoldal

Navigáció