Miért nem kifizetődő a munka?

Publikálva: 2017. augusztus 28.

OECD Fórum, Discovery Lab
Párizs, 2017. június 6.

Az OECD Fórum keretében Guy Standing bemutatta „A kapitalizmus korrupciója – avagy miért a járadékosok gyarapodnak és a munka nem kifizetődő?” című könyvét, mely az OECD és más nemzetközi szervezetek kommunikációjától eltérő, rendhagyó véleményt képvisel a globalizációról.

Fotó: OECD

A szerző a globalizációval kapcsolatban kevésbé optimista, mint a nemzetközi szervezetek és a politikusok. A pénzügyi szakemberek és a politikusok ugyanis folyamatosan azt hangoztatják, hogy hinnünk és bíznunk kell a globalizációban és a szabad versenyben, noha – Standing szerint – éppen ők azok, akik létrehozták azt a rendszert, amely egyáltalán nem nevezhető szabadnak. A rendszer korrupt, mert a jövedelmek a társadalom többségének költségére a vagyonok tulajdonosaihoz vannak becsatornázva.

Az elit önmagát gazdagítja, de nem új értékek, új termékek és szolgáltatások nyújtásával. Ellenkezőleg, Standing szerint a kamatból élők kapitalizmusát a demokrácia korrupciója öleli körül. Ezzel szemben, a másik oldalon a bérek stagnálnak, a munkaerőpiacok pedig a gépesítés miatt radikálisan átalakulnak. Standing úgy véli, hogy napjainkban a hatalom azok kezében van, akik a technológiai eszközöket ellenőrzésük alatt tartják.

Ráadásul, gyakran a kormányok is a járadékosok kapitalizmusát segíti, mivel a vagyonra kivetett adók általában alacsonyabbak, mint a jövedelemadók. Hasonlóképpen, a közvagyon privatizációja is ezt a fajta kapitalizmust erősíti. Egyrészt, a közvagyon privatizációja veszteséget okoz azoknak, akik így eleshetnek a közszolgáltatásokhoz való kedvezményes hozzáféréstől. Másrészt, közvagyon privatizációja szélesítheti a társadalmi egyenlőtlenségeket az által, hogy a privatizált javak az új tulajdonosok vagyonát gyarapítja.

Ezzel szemben – Guy Standing szerint – a társadalom többsége egyre több fizetetlen munkát, vagy olyan munkát végez, amely gazdaságilag nem produktív. A munka már nem vezet gazdagsághoz, még kiutat sem jelent a szegénységből. Egyre többet dolgozunk, és a munka egyre kevesebbet fizet. Ebből pedig már logikusan ered Guy Standing végső üzenete: meg kell tisztítani a kapitalizmust, vissza kell térni a kemény munka jutalmazásához.

Dr. Gregor Zsuzsanna

Guy Standing a Londoni Egyetem Keleti és Afrikatudományok kutatóprofesszora, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) volt igazgatója. Az Alapjövedelem a Földön Hálózat társalapítója és tiszteletbeli társelnöke.

Menü

Főoldal

Navigáció