OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága (DAC) 2017. október 30-31-i magas szintű ülése

2017. október 30-31-én rendezték meg az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága (DAC) magas szintű ülését (HLM) Párizsban. Az ülésen a magyar delegációt Dr. Dancs Ferenc nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkár vezette.

Douglas Frantz, az OECD globális kapcsolatokért és fejlesztésért felelős főtitkár-helyettese emlékeztette a tagállamokat, hogy a mai gyorsan változó világban a DAC-nak alkalmazkodnia kell a változásokhoz és gyors választ kell adnia a felmerülő kihívásokra. Felhívta a figyelmet az adatok nemzetközi fejlesztés területén betöltött kiemelkedő szerepére, valamint az Agenda 2030 céljainak megvalósításához szükséges kiegészítő finanszírozás mobilizálásának szükségességére.

A tagállamok megvitatták a fejlesztési narratíva változásának kihívásait az Agenda 2030 időszakában. Egyetértettek abban, hogy az Agenda 2030 céljainak megvalósítása a kormányokon túlmenően valamennyi érintett szereplő együttműködését, összetársadalmi megközelítést igényel. Charlotte Petri-Gornitzka, a DAC elnöke kiemelte, hogy a DAC-nak továbbra is legfőbb kompetenciáira kell építenie, ezeken túl azonban innovatív megközelítéseken keresztül meg kell találnia azt a rést, ahol a magánszektor nemzetközi fejlesztésbe történő bevonását a leghatékonyabban ösztönözheti.

A fejlesztésfinanszírozás ösztönzése az ODA-n keresztül és azon túl, valamint a fejlesztésfinanszírozás új megközelítései vonatkozásában a résztvevők egyetértettek abban, hogy a DAC-nak kiemelkedő szerepe van a fejlesztésfinanszírozás területén a forrásmobilizáció, a hatékonyságnövelés, az inkluzívabb és klímakompatibilis fejlődési útvonalak előmozdításában. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Fenntartható Fejlesztési Célok megvalósításához évi 5-7 billió USD-ra lesz szükség, jelenleg a fejlődő országokban fennálló finanszírozási hiány 2,5 billió USD. 

A 2017. év természeti katasztrófái nyomán a tagállamok felhatalmazták a Bizottságot, hogy megvizsgálja a humanitárius katasztrófák által sújtott, a hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) jogosult államok listájáról graduált, magas jövedelmi kategóriába tartozó államok számára elérhető rövidtávú finanszírozási mechanizmusokat, beleértve az ODA-ra való jogosultság lehetőségét is. Ugyanakkor elkerülendő, hogy a katasztrófa sújtotta országoknak juttatandó források a tagállamok ODA-büdzséjéből, a legszegényebb, afrikai országokra fordítandó költségvetésből kerüljenek átcsoportosításra. A tagállamok szintén felhatalmazást adtak a Bizottságnak, hogy a jövőben megvizsgálja az ODA-ra jogosult országok listájára való visszakerülés lehetőségét. Jelenleg ugyanis csak a listáról való graduáció részletes szabályai kidogozottak, nincsenek eljárási szabályok arra vonatkozóan, ha a listáról való lekerülést követően egy tagállam GNI-je tartósan az ODA-küszöb alá csökken.

Az ülés kitért a fejlődő kis szigetországok (SIDS) nemzetközi fejlesztés területén jelentkező speciális kihívásaira is. A SIDS csoport nem a legszegényebb országokat tömöríti, ugyanakkor a klímaváltozás, az egyoldalú gazdasági berendezkedés, az energiaárak változásai jelentős kihívások elé állítják őket. A SIDS csoport képviseletében Grenada az innováció kiemelkedő szerepét hangsúlyozta és beszámolt a kis szigetországok hurrikán-ellenállóvá tételének lépéseiről, valamint a klímaintelligens zónák létrehozásának tervéről.

A magas szintű ülés résztvevői megerősítették a fejlett országok elkötelezettségét a hatékonyabb nemzetközi fejlesztési együttműködés, a forrásmobilizáció, a valamennyi érintett szereplő bevonásával történő együttműködés és a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítása mellett és erős felhatalmazást adtak a DAC-nak az abban való meghatározó szerepvállalásra.

Obermayer Anita