Külügyi Szemle 2017/02

Külügyi Szemle 2017/02. számában olvasható Erdős-Zeichner Anna kollégánk „Koszovó kísérlete az UNESCO-tagság elnyerésére, nemzetközi elismertségének erősítésére” című  elemzése.

"Koszovónak a függetlensége nemzetközi elismertetésére irányuló diplomáciai küzdelmében fontos állomást jelentett az UNESCO-tagság elnyerése érdekében indított akciója. A koszovói vezetés a bilaterális kapcsolatok rendszerében következetes erőfeszítéseket tesz az elismerést megadó országok számának növelésére, de döntő minőségi áttörést, vagyis a nemzetközi politika fajsúlyos tényezőinek – így például Oroszországnak és Kínának – az elutasító álláspontját nem sikerült megváltoztatnia. Az ENSZ-családhoz tartozó UNESCO megfelelő fórumot biztosít ahhoz, hogy a sokoldalú kapcsolatok rendszerében elérendő siker adjon lendületet az elismerés folyamatának. A 2015. évi kísérlet nem sikerült ugyan, de nem zárható ki, hogy a jövőben Koszovó ismét benyújtja a felvételi kérelmét."

Az elemzés teljes terjedelmében a Külügyi Szemlében és honlapunkon is olvasható.