Dr. Cséfalvay Zoltán nagykövet köszöntője

A gyors hírek világában gyakran csak akkor figyelünk az OECD-re, ha valamilyen gazdasági jellegű rangsor elején vagy éppenséggel a végén szerepelünk. Kevesebb szó esik a lényegről: Milyen szakpolitikák miatt szerepel egy adott ország a lista elején, és milyen szakpolitikák segítségével mozdulhat el felfelé a rangsorban? Az OECD számára pedig éppen ez a legfontosabb. A szervezet ugyanis már rég kilépett korábbi elitista szerepéből, amikor még a ”gazdagok országok klubjaként” emlegették, és ma már sokkal inkább a jó szakpolitikákat folytató fejlett országok társasága, ahol minden ország talál valami tanulnivalót a másiktól. Így nagyon is helytálló a szervezet jelmondata: ”Jobb szakpolitikákkal a jobb életért”. 

Különösen igaz ez napjainkban, hiszen az OECD szinte az egyetlen nemzetközi intézmény, amely valóban levonta a 2008-as globális pénzügyi válság tapasztalatait, és így képes volt arra, hogy új típusú elemzésekkel és újfajta megközelítésekkel segítse a tagállamait. Nem véletlen tehát, hogy az OECD korunk egyik legizgalmasabb és legszínvonalasabb szakmai műhelye, és ma már valóban nincs olyan szelete a gazdasági életnek, - a zöld energiától az oktatásig, az egészségügytől az adózásig, a foglalkoztatástól az innovációig, - amellyel ne foglalkozna a szervezet. 

Hasonlóképpen gyakran csak akkor figyelünk az UNESCO-ra, ha valamely természeti vagy épített hazai helyszín a kulturális világörökség, vagy valamely szellemi hagyományunk a szellemi világörökség része lett. Itt is kevesebb szó esik a lényegről: Milyen nemzetközi együttműködések segíthetik az oktatás, a tudomány, és a kultúra területén az országokat? Az UNESCO ugyanis nagyon sok és aktuális vitában és akcióban hallatja a hangját, kezdve az iskolai szélsőségek elleni fellépéstől, a vélemény-nyilvánítás szabadságán és a természeti tájegységek megőrzésén át a háborús térségekben a kulturális örökségek védelmének kérdéséig. A szervezet jelmondata itt is önmagáért beszél: „Teremtsünk békét mindenkinek a gondolkodás erejével”. 

Természetesen honlapunk születési dátuma nem a véletlen műve, hiszen idén ünnepeljük Magyarország OECD csatlakozásának huszadik évfordulóját. Ezért ebben az esztendőben – magas rangú hazai felsővezetői látogatásokkal - különösen sok rendezvényre kerül sor Párizsban. Idén, tagságunk óta először, hazánk adja az OECD-naptár legrangosabb eseményének, a Miniszteri Értekezletnek az alelnökségét, és idén hosszú idő után újra sok hazai előadót köszönthetünk az OECD legnagyobb szakmai rendezvényén, az OECD Fórumon is. 

Honlapunkkal azonban többet is szeretnénk, mint hogy aktuális hírekkel szolgáljon a két szervezet legfontosabb eseményeiről és kiadványairól. Önálló elemzésekkel és saját kommentárokkal igyekszünk a hazai nagyközönség számára is közelebb hozni és tágabb összefüggéseibe elhelyezni az OECD-ben és az UNESCO-ban zajló munkát.

Magyarország OECD és UNESCO melletti állandó képviseletének legfontosabb feladata, hogy híd szerepet töltsön be a párizsi székhelyű nemzetközi szervezetek, valamint a hazai döntéshozók, a magyar szakpolitikák alakítói, és a széles nagyközönség között. Célunk pedig az, hogy ezt a hidat ne csak mindig nyitva tartsuk, hanem egyúttal mind a két irányban egyre szélesebbre is tárjuk.

Cséfalvay Zoltán

nagykövet