Magyarország: Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Az OECD a Miniszterelnökséggel együttműködve, stratégiai partnerségi projekt keretében elkészítette Magyarország közigazgatási és közszolgáltatás-fejlesztési stratégiájának elemzését.Az elemzés Magyarország Kormánya kérésére készült, célja, hogy a többi OECD tagország gyakorlata fényében tanácsokat adjon a Stratégia fenntarthatóságához és teljességéhez. A kiadvány röviden bemutatja a Magyary Program 2010-2013 között elért eredményeit, majd elemzi a Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiát, majd végezetül praktikus ajánlásokat tesz három kulcsterületen: az emberi erőforrás menedzsment, a digitális kormányzás és a költségvetési gyakorlatok területén. Az OECD szerint a Stratégia – helyesen – két kulcsterületre koncentrál, ezek az emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban és a digitális állam. A kiadvány ajánlásai a közigazgatás eredményeinek megerősítésére fókuszálnak, így különösen a jobb humánerőforrás-menedzsment gyakorlatokra, a teljesítményindikátorok használatára, amelyek jobb költségvetési döntéseket eredményeznek, egy senior köztisztviselői réteg kialakítására, amely előmozdítja a hatékony vezetést és egy fejlett digitális kormányzási gyakorlatra. Ezek mind hatékonyabbá tehetik a közigazgatást, és hozzájárulhatnak a közigazgatási szektor reformjának sikerességéhez Magyarországon.

A 2014-2020-as Stratégiát az OECD ambíciózus reformprogramként jellemzi, melynek célja, hogy olyan közigazgatást hozzon létre, amely támogatja Magyarország versenyképességét, és biztosítsa a bizalmat a közigazgatásban az ügyfélközpontú eljárások kialakításával. A 2014-2020-as Stratégia vezérelvei magukban foglalják a stabil szabályozási környezet kialakítását, egyben erősen ügyfélorientált, összhangban a professzionális, költséghatékony szolgáltató állam víziójával.

dr. Gregor Zsuzsanna