Big IdEAs, Nemzetközi Energia Ügynökség, Párizs, 2016. július 4.

Szingapúr Budapest területénél alig nagyobb állam, mégis kulcsszerepet tölthet be Ázsia energetikai átállásában, ezzel együtt a globális éghajlatvédelmi célok megvalósításában is.  

Fotó: Stefan/Flickr

Az elmúlt években jelentős gazdasági eredményeket felmutató Szingapúr (2015-ben a harmadik legmagasabb a vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP-vel büszkélkedhetett) nem rendelkezik saját nyersanyaglelőhelyekkel, azonban energetikai szempontból megkerülhetetlen Délkelet-Ázsiában: olajfinomító-kapacitását és finomított kőolajtermék-exportját tekintve régiós vezető, emellett a térség energetikai infrastruktúra-beruházásait is főként szingapúri bankok finanszírozzák. 

A délkelet-ázsiai régió gazdasági növekedéséhez elengedhetetlen a biztonságos és olcsó energia, hangsúlyozta S. Iswaran szingapúri kereskedelmi és iparügyi miniszter a Nemzetközi Energia Ügynökségen (IEA) július 4-én tartott előadásában. Japánt és Dél-Koreát nem számítva Ázsia  energia iránti igénye a következő 25 évben annyival növekszik, mint a világ többi országáé együttvéve. A délkelet-ázsiai országok gazdasági ereje 2040-ig megháromszorozódik, mely energiaigényük 80%-os növekedésével jár. A hatalmas energiaigény kielégítésével a szén aránya Délkelet-Ázsia energiamixében a jelenlegi 32-ről 50%-ra nőhet, veszélyeztetve a Párizsi Megállapodás sikeres végrehajthatását.   

Szingapúr régiós tervei némiképp javíthatják a korántsem optimista jövőképet:   

  • Az ország középtávú célja, hogy a cseppfolyós gázellátás regionális központjává fejlődjön, lehetővé téve ezzel a szénalapú technológiák kiváltását a térségben. A tengeri hajók legnagyobb "benzinkútjaként" szorgalmazzák a kevésbé szennyező cseppfolyós gázra való átállást a tengeri közlekedésben is. 
  • A délkelet-ázsiai országok villamosenergia-piacainak összekapcsolása lehetővé tenné a megújulók további térnyerését. 
  • Mindemellett a szingapúri kormány aktív segítséget nyújtana a piaci szereplőknek a környezetbarát energetikai technológiák regionális terjesztésében.  

Szingapúr a világ szén-dioxid kibocsátásának csupán 0.1%-át adja. A fenti tervek megvalósulása esetén még fontosabb szerepet tölthet be a szennyező, olcsó és bőségesen rendelkezésre álló szén régiós kiváltásában is. Az IEA-val társult tagságra törekvő ország további szolgálatokat tehet az energiahatékonyságot, és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokat érintő legjobb gyakorlatok régiós elterjesztésében, az ahhoz szükséges kapacitás fejlesztésében.   

Iswaran országa energiapolitikájával kapcsolatban megjegyezte: noha a szigetállam vezetése mélyen elkötelezett az éghajlatvédelem és a fenntartható fejlődés iránt, a Magyarországéhoz képest kétszeres villamosenergia-fogyasztásukat 95%-ban import fosszilis tüzelőanyagokból kénytelenek fedezni. A szingapúri kormány a versenyképesség, az energiaellátás-biztonság és az éghajlatvédelem szempontjait figyelembe véve azonban határozott és sikeres lépéseket tett az energiahatékonyság fokozása érdekében. További terveik között szerepel a földgázra való teljes átállás a villamosenergia-termelésben, valamint 2020-ra az alapterhelés 5-7%-át kitevő napenergiapark fejlesztése. Az ország energiastratégiájában egyaránt kiemelkedő szerepet játszik a K+F+I-stratégia, melynek során a sajátos földrajzi és klimatikus viszonyokat és a várostervezés szempontjait egyaránt figyelembe veszik.

Pálos Gabriella